Istorijos filosofija

Klasikinio pobūdžio istorijos filosofija

Kritika ir naujausi požiūriai

Dž. Viko

J. G. Herderis

I. Kantas

G. V. F. Hėgelis

K. Marksas

A. Kontas

H. T. Buklas

Dž. S. Milis

F. Nyčė

O. Špengleris

A. Toinbis

K. Jaspersas

R. Nyburas

F. Fukujama

V. Diltėjus

B. Kročė

R. Dž. Kolingvudas

K. Poperis

I. Berlinas

P. Geilas

K. Bleikas

B. Raselis

K. Hempelis

V. Drėjus

E. Nagelis

J. Habermasas

Vertimai į lietuvių kalbą

SEMINARIA.

rustis.lt